Галерия

За контакт

РЕКЛАМАЦИИ И ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНА СТОКА

Всички наши продукти имат 24 месеца гаранция. Ако сте забелязали фабричен дефект или щети при транспортиране, ще разрешим проблема, чрез подмяна на продукта с нов или възстановяване на сумата. Ако имате възможност – изпратете ни снимки на дефектите или щетите – по този начин по-бързо ще разрешим така създалата се ситуация. Цялата информация за гаранционното обслужване може да получите по телефона +359 32 900777 или по електронна поща на office@tessiletticasa.com.
Регламентът, по който МИРАЖ 96 – НБ ООД разглежда рекламациите е детайлно описан в Общите условия на компанията, под раздел XI. ПРЕГЛЕД НА СТОКИТЕ. РЕКЛАМАЦИЯ.

ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ, ЗАКУПЕНИ ОТ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА НА TESSILETTI CASA

Имате право да се откажете от поръчката си в 14-дневен срок, считано от получаване на стоката. За Ваше улеснение можете да използвате този формуляр за връщане на продукти, закупени от онлайн магазина на RILIS.BG. Ползването му в никой случай не е задължително, като можете да упражните правото си на отказ/рекламация по всеки друг допустим от закона начин, включително чрез стандартен формуляр или с формуляр в свободно избрана от Вас форма, изразяваща ясно и недвусмислено волята Ви за отказ от поръчката.
За да спазите срока за отказ от поръчката, е необходимо и достатъчно да ни изпратите съобщението си относно упражняването на това право на отказ преди изтичането на срока за отказ. Ако се откажете от поръчката, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка ако имаме вина за отказа Ви, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящата поръчка и ни върнете получените от Вас стоки.

АДРЕС ЗА ВРЪЩАНЕ:
ПЛОВДИВ 4003
УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 268
ТЕЛ: +359 32 900 777

АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.
Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС.
Казаното в настоящия раздел се отнася за лица притежаващи качеството на потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.